header foto header foto header foto header foto header foto 
Wat leuk dat je belangstelling toont voor hockeyen bij onze club! We bieden je graag de kans om een goede indruk en goed gevoel te krijgen van het hockeyspel en de sfeer bij VHC. Kom daarom drie keer geheel vrijblijvend meetrainen! 

Instromen kan op iedere leeftijd, wij bieden uiteraard de juiste begeleiding. Geef even je naam en leeftijd per mail door aan [email protected] en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

* Alle benodigdheden zoals een stick, hockeyballen en een gebitsbeschermer worden door VHC gratis ter beschikking gesteld. Je hoeft dus nog geen specifieke hockeyspullen aan te schaffen.

Als je na de kennismakingstrainingen enthousiast bent en graag verder wilt hockeyen, meld je dan aan als lid van VHC Twello via het inschrijfformulier hieronder.  


Indeling teams naar leeftijd

De jongste jeugd is als volgt verdeeld:

Funkey 

De funkey is voor de allerjongsten uit groep 1 (basisschool).
Tijdens de trainingen leren de kinderen op een leuke en veilige manier omgaan met sportief bewegen en het latere gebruik van een ‘echte’ hockeystick. De kindjes starten met het gebruik van zogenaamde "knotshockeysticks”, deze sticks lijken op hockeysticks maar hebben een zachte onderkant. Bij een beperkt aantal oefeningen gebruiken we ook al een echte hockeystick. We trainen 1x per week met kleine groepjes kinderen. Zo besteden we aan ieder kind ruim voldoende aandacht. Het trainingsprogramma is uitgewerkt en opgezet door de KNHB. In de winterperiode trainen we 1x per week in de zaal.

Benjamins

De Benjamins zijn kinderen uit groep 2 en 3. Bij de Benjamins leren ze verder spelenderwijs omgaan met stick en bal. Ze trainen 1x per week en spelen ze nog geen competitie. De training sluiten we vaak af met een speels partijtje. Als je 7 wordt en je hebt al wat hockeyervaring, stroom je in overleg met de trainer door naar de F-jes. In de winterperiode trainen we 1x per week in de zaal.

O8-teams (3-tallen)

Kinderen uit groep 4 spelen bij onze F-jes. Een F-team traint 1x per week en speelt competitie op zaterdag waarbij er tegelijkertijd 2 wedstrijdjes van 3 tegen 3 worden gespeeld. Ze spelen nog zonder keeper. Een team bestaat uit minimaal 6 kinderen. In de winterperiode trainen we 1x per week in de zaal.

O9-teams (6-tallen)

De 6-tallen zijn de volgende stap. Kinderen uit groep 5 spelen op een kwart hockeyveld 6 tegen 6 met een keeper. Ze trainen 1x per week samen met de andere 6-tallen. In de winterperiode trainen we 1x per week in de zaal en hebben we enkele zaalcompetitiedagen.

O10-teams (8-tallen)

O10-teams ofwel 8-tallen spelen wedstrijden op een half veld, in opmaat naar de  11-tallen bij de junioren. Ze trainen 2x per week samen met de andere E8-teams. In de winterperiode trainen we 1x per week in de zaal en hebben we enkele zaalcompetitiedagen.

De jongste jeugd teams spelen op zaterdagmorgen competitie. Deze wedstrijden zijn zowel "thuis” (bij VHC) als "uit” (in de omgeving) gespeeld. Alle teams hebben 1 of 2 coaches; dit zijn ouders van de teamleden. Ook is het bij de jeugd gebruikelijk dat de ouders de spelbegeleiding van de wedstrijdjes op zich nemen. Natuurlijk heeft lang niet iedere ouder hockey ervaring. Voor alle ouders wordt daarom aan het begin van het seizoen een laagdrempelige "cursus” spelbegeleiding gegeven om de paar basisregels, welke belangrijk zijn bij de jongeren, uit te leggen. Laat je hierdoor alsjeblieft niet afschrikken; we hebben het hier vooral over veiligheid, leuk samenspelen en respect hebben voor elkaar. Wanneer je op een ander moment zou instromen, bieden we dit ook aan na de winterstop (begin maart)

Junioren O12 t/m O18
Vanaf de O12-jeugd spelen de teams 11 tegen 11. We trainen met alle junioren teams 2x per week. We proberen bij de indelingen, naast de leeftijd, ook rekening te houden met voorkeur voor een prestatiegericht of recreatief spelend team en eventuele vriendjes / vriendinnetjes waarmee je wilt spelen. In de winterperiode trainen we 1x per week in de zaal en hebben we 5 a 6 zaalcompetitiedagen.

Senioren
VHC heeft meerdere seniorenteams voor elke leeftijdscategorie. Dit om iedereen de mogelijkheid te bieden in zijn of haar eigen leeftijdsgroep te blijven hockeyen. We zijn actief in de jong senioren competitie (O25) en daarnaast hebben we uiteraard Dames, Heren en 30+teams. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan zaalhockey in de winterperiode. Wil je gewoon lekker hockeyen maar geen verplichtingen in het weekend? Train dan als trainingslid mee met een van onze wedstrijdteams of doe mee met de hockey7 competitie op de vrijdagavond.   
Heb je nog nooit gehockeyd, maar lijkt het je leuk om wel te gaan doen? Ook dat kan bij VHC! Kom dan eens een keer kijken bij de Walk in Hockey. Zij trainen 1x per week en deze trainingen zijn gericht op het aanleren van de hockeytechniek en niet zo zeer op de conditie. 

Wil je graag een keer meetrainen? Kijk op deze pagina voor de trainingstijden en stuur een mailtje aan werving@vhctwello.nl. Vermeld daarin je leeftijd en wanneer je graag wil komen. Dan vertellen wij je met welk team je mee kan trainen.  
 

INSCHRIJFFORMULIER

Algemene informatie over het lidmaatschap
Het lidmaatschap ga je aan voor één seizoen en wordt daarna stilzwijgend verlengd met een seizoen. De minimum leeftijd om lid te worden is 4 jaar. 
 
Soorten lidmaatschappen
- spelend lid (veld + zaalhockey)
- trainingslid (alleen veldhockey)
- niet-spelend lid/ donateur

Bij de jeugd gaan we er standaard van uit dat je deelneemt aan het zaalprogramma in de wintermaanden. Wil je dat niet, zal je dit jaarlijks moeten doorgeven aan de zaalcommissie via [email protected]. Bij de senioren is dit juist andersom. Standaard neem je niet deel aan zaalhockey en wil je dit wel, geef je dit jaarlijks door aan de zaalcommissie. 
 
Contributie seizoen 2023-2024
(de leeftijd op 1 okt is bepalend, niet de categorie waarin je speelt)
 

Jeugd (veldhockey)

 

Funkey (4-5 jr)

Benjamins (6 jr)

€  80,-

€  95,-

F-jeugd (7 jr)

€ 125,-

E-jeugd (8-9 jr)

€ 160,-

D-jeugd (10-11 jr)

€ 190,00

C-jeugd (12-13 jr)

€ 212,50

B-jeugd (14-15 jr)  
A-jeugd (16-17 jr)
€ 217,50
€ 232,50

 

 

Senioren (veldhockey)

 

Jonge Senioren (18-25)

Senioren (26 en ouder)


Zaalhockey

Zaalhockeytraining in winterstop Funkey, Benjamins en O8-jeugd

Zaalcompetitie O9 t/m O18 jeugd en Senioren 


Wedstrijdtenue incl. trainingspak (alleen voor reguliere veld- en zaalcompetitie)


Flexibel lidmaatschap: 

€ 235,00

€ 257,50€  10,-

€   80,-


€  50,-Trainingslid (ook Walk in Hockey)


Hockey7 (i.c.m. ander abonnement)

Hockey7 (zonder ander abonnement)

Joker (per wedstrijd, maximaal 6x per seizoen)


€ 160,-


€  25,-

€  42,50

€  13,50


 

 

Niet-spelend lid / Donateur


Aanvullende contributie bij opzegging na 15 mei, maar voor 1 aug

€  60,-


€  50,-

 

Contributie lopend seizoen
Lid worden gedurende een seizoen? Dan berekenen we de contributie naar rato van de resterende periode.
 
Contributie te hoog voor je?
Is je gezinsinkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm en diegene die wil hockeyen is tussen de 4 en 18 jaar, neem dan contact op met Stichting Leergeld of Jeugdsportfonds Zij helpen je discreet.
Ook wij gaan er uiteraard discreet mee om. Als je gebruik maakt van Stichting Leergeld dan zijn er binnen VHC niet meer dan twee personen die dat kunnen weten. 
 
Opzeggen lidmaatschap
Behoudens royement door het bestuur, beëindig je je lidmaatschap uitsluitend  per einde van het seizoen door een schriftelijke opzegging via [email protected] jaarlijks voor 15 mei. In niet voorziene gevallen beslist het bestuur. Klik hier voor meer info. 

Trainingsleden én funkey/benjamins hebben de mogelijkheid om per kwartaal op te zeggen. Dit kan per 1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli. 
 
Vrijwillgersbijdrage
Omdat VHC Twello draait op de vele vrijwilligers kunnen we het contributie relatief laag houden. Graag doen we ook een beroep op jou. Daarom vragen we bij de inschrijving aan te geven op welke manier je een steentje wil bijdragen, nu of in de toekomst.
 
Betalingsvoorwaarden
Ieder nieuw lid is verplicht een machtiging te verlenen voor het innen van de contributie. De inning van het contributiegeld vindt standaard in 1 x plaats. Veldhockey (inclusief trainingsleden) en kledingbijdrage in oktober en zaalhockey in januari. Indien gewenst kan de contributie in twee delen betaald worden. Let op, stop je gedurende het seizoen, ben je nog steeds verplicht deze 2e inning te betalen.
 
Verplichtingen
- Leden vanaf 16 jaar dienen in het bezit te zijn van een scheidsrechterskaart. Als je nog geen kaart hebt, ben je verplicht aan een scheidsrechterscursus deel te nemen en binnen een jaar een scheidsrechterskaart te halen
- Ieder seniorlid verplicht zich tot het fluiten van wedstrijden en het meedraaien van bardiensten.
- Junioren A en B zijn verplicht bij toerbeurt de jongere teams te fluiten.
- Ouders van jeugdleden zijn vragen wij per toerbeurt mee te draaien: in bardiensten op zaterdag in het clubhuis, bij het rijden naar uitwedstrijden, bij het fluiten van de wedstrijden van de O8 t/m O10 jeugd als spelbegeleider en het klaarmaken van fruit bij thuiswedstrijden.
 
Verzekering
Voor leden, die door de vereniging als lid van de KNHB zijn aangemeld, is een aanvullende aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten.
 
Kleding en materialen
Ieder wedstrijdlid huurt zijn/haar kledingpakket voor € 50,- per seizoen. Dit bedrag zal aan het begin van elk nieuwe seizoen geïncasseerd worden. Het kledingpakket heeft een waarde van ca. € 200,- en bevat:
- wedstrijdshirt
- wedstrijdrok / -broek
- trainingspak
Het kledingpakket is op te halen tijdens de "tenue-uurtjes". Deze kondigen we aan via de website en de VHC app.

LET OP: bij ons tenue dragen we zwarte sokken. Deze moet je zelf kopen. Dit kan voor €10,- tijdens de tenue-uurtjes op de club. 


 Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
   
 
   
 
Machtiging
  Door ondertekening en het versturen van dit inschrijfformulier geef je toestemming aan VHC Twello om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar je bank om jaarlijks een bedrag van je rekening af te schrijven voor de contributie en het kledingpakket. Tevens geef je toestemming aan je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van VHC Twello. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kan je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. Het scheelt ons veel werk om de contributie jaarlijks in één keer af te schrijven. Als je toch liever in twee termijnen betaalt of op een andere wijze, bijvoorbeeld via Stichting Leergeld of het Jeugdsportfonds, geef dat dan hieronder aan in het opmerkingenveld.

 
   
 
Zonder vrijwilligers geen vereniging!
  Zoals bij elke club zijn ook bij VHC Twello vrijwilligers erg belangrijk, want 'vele handen maken licht werk'. Op deze manier zijn wij in staat de contributie relatief laag te houden. Daarom doen wij ook een beroep op jouw betrokkenheid voor nu of in de toekomst. Kijk bijvoorbeeld bij onze vacatures (onder clubinfo) waar we nog vrijwilligers voor zoeken. Als je zelf al een idee hebt over hoe je jouw skills kan inzetten, geef dat dan hieronder in het opmerkingenveld aan.

 
   
   
   
 
   
   
AVG verklaring
  Door ondertekening en het versturen van dit inschrijfformulier ga je akkoord met het opslaan van je persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk voor het contact tussen VHC Twello en onze leden, de informatieverspreiding over hockeyactiviteiten en vrijwilligersactiviteiten en de inning contributiegelden. Voor meer info zie privacyverklaring AVG elders op deze site. Tevens moeten wij toestemming vragen voor het gebruik van eventuele foto's die wij soms maken van wedstrijden/ activiteiten op en rondom het veld. Mogelijk ben jij of is je kind herkenbaar in beeld. Wij gebruiken dit beeldmateriaal uitsluitend voor onze social media pagina's (facebook & instagram) en soms op de site. Uiteraard worden hierbij geen namen genoemd, tenzij expliciet gevraagd.

 
   
Ondertekening en verzending
  Vul hieronder de datum in en klik op volgende stap. Je krijgt daarna de mogelijkheid om het formulier te printen. Verstuur een scan of foto van de pagina met handtekening naar [email protected] of stuur het formulier per post naar Postbus 29, 7390 AA Twello

 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.